NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Termin

24 lutego 2018

10:00 Start biegu na ok. 7 km
10:05 Start Nordic Walking

12:00 Początek biegów dla dzieci

13:30 Start biegu na ok. 12 km 

Miejsce

Katowice

Dolina Trzech Stawów

W nawigacji najlepiej wpisać ul. Francuska 180 a, Katowice

Trasa

Dystans biegu głównego: ok. 7 km lub ok. 12 km

Dystans marszu NW: ok. 7 km

Limit pokonania ok. 7 km: 75 minut 
Limit pokonania ok. 12 km:  100 minut 

 

Czas pracy Biura Zawodów

23 lutego 2017  w godzinach 16:00 – 20:00
24 lutego 2017  w godzinach 07:00 – 13:00

Pakiet startowy

Numer startowy, agrafki

Pamiątkowy, odlewany medal za ukończenie biegu lub marszu Nordic Walking

Woda na mecie biegu

Poczęstunek na mecie

Zwrotny chip do pomiaru czasu

Pamiątka od organizatora

Klasyfikacja

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (miejsca I - III) – bieg 7 km i bieg 12 km

Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (miejsca I - III) – marsz Nordic Walking

Kategorie wiekowe - bieg 7 km i bieg 12 km

Najliczniejsza drużyna - bieg 7 km
Najliczniejsza drużyna - bieg 12 km
Najliczniejsza drużyna - marsz NW

Terminy zapisów

Zapisy do 11 lutego 2018 lub do wyczerpania limitu.

Płatności do 12 lutego 2018 lub do wyczerpania limitu.

Limit biegu na 7 km: 700 osób

Limit biegu na 12 km: 700 osób

Limit marszu NW: 200 osób

 

Płatności

Wysokość opłaty startowej : 40 zł.

Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto bankowe

(UWAGA! ZMIANA NUMERU KONTA)

MK TEAM EVENTS Klaudia Kapica, Marek Witor S.C.
ING BANK ŚLĄSKI
numer konta 38 1050 1357 1000 0092 5081 4986
Tytuł przelewu: Imię, nazwisko, Parkowe Hercklekoty

Zmiany na listach startowych

Do 18 lutego 2018 opłata może zostać bezpłatnie przepisana na innego zawodnika.

Do 18 lutego 2018 zawodnik może bezpłatnie zmienić dystans biegu lub przepisać się na marsz Nordic Walking po uprzednim kontakcie z organizatorem (o ile nie został osiągnięty limit zawodników na tym dystansie).

Od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 21 lutego 2018 r. włącznie opłata może zostać przepisana na innego zawodnika po dokonaniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł.

Od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 21 lutego 2018 r. włącznie zawodnik może zmienić dystans biegu po dokonaniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł (o ile nie został osiągnięty limit zawodników na tym dystansie).

Po 21 lutego 2018 nie będzie można dokonywać zmian na listach startowych.